KURZY SEBEOBRANY

Kontinuální kurzy zaměřené na získání základů sebeobrany. Cílem lekcí sebeobrany není naučit se umění a strategii boje, jelikož takovéto skutečné znalosti se získávají řadu let, ale zautomatizovat základní principy, jak se primárně vyhýbat rizikovým situacím a prevenci dostat se do konfliktu, získat uvědomění a sebevědomí, že každý člověk má právo chránit své zdraví. Dále technickou stránku - chránit si osobní prostor, a vlastní fyzické techniky sloužící k vymanění se z nebezpečné situace. Techniky vycházejí z umění aikidó, tj. využívají se zejména páky namísto úderů a kopů a naučit se je může skutečně každý, jelikož fungují čistě na fyziologických principech a anatomických limitů lidského těla. Není k nim tedy potřeba fyzická síla
Osvojení si těchto principu vám může pomoci k sebevědomějšímu a vyrovnanějšímu vystupování vůči nepříjemným a agresivním osobám. 


Pro domluvení první ukázkové hodiny kontaktuje vedoucího klubu na emailové adrese mirasan@centrum.cz anebo telefonním čísle +420 605 046 531, abyste si dohodli termín návštěvy. 


Na první trénink postačí pohodlné oblečení, přezuvky, ručník a mýdlo na umytí nohou před vstupem na žíněnky. 
Comments