Masatomi Ikeda

池田 昌富, いけだ まさとみ   7. dan Aikikai Hombu Dojo

Masatomi Ikeda 1985 (technika Nikyo)
Učitel aikidó, v současnosti (r. 2014) držící 7. dan aikikai Hombu dojo, se narodil v Tokiu 8.5. 1940. Již jako mladý jevil veliký zájem o budó a sporty, díky čemuž získal 4. dan v judó, jež navštěvoval v Kobukan Institutu, a 5. dan v sumó. Až do roku 1958, než začal trénovat aikidó, hrálo judó zásadní roli v jeho životě. Roku 1960 se stal žákem Hiroshi Tady (9. dan aikikai), přímého žáka O-senseie. 

V roce 1964 graduoval na Univerzitě tělesné výchovy Nippon a následující rok se vydává na svou první cestu, nyní do Itálie, za účelem propagace aikidó, které tou dobou již 5 let vyučuje. Získal tituly v tělovýchově a hygieně, což mu umožňovalo pokračovat na univerzitě jako pedagog, avšak sensei Ikeda si zvolil cestu budoky a rozhodl se plně věnovat výuce aikidó, převážně v italském městě Naples. 

V roce 1971 se uchýlil k návratu zpět do Japonska, aby se zde přeučil aikidó opět od základů, zaroveň zde pracuje jako učitel tělocviku na střední škole Dokkyo, kde sám býval studentem. Během následujících 7 let získává zkušenosti nejen s výukou, ale je i ovlivněn asijskou medicínou Setai či Sebukenkoho. Ve škole Kobudo Chokoshinei-ryu se učí sestavy KASHIMA SHINDEN JIKI SHINKAGERYU - HOJO, prastaré zenové cvičení a sestavy simulující boj s mečem.

Na žádost ACSA, Švýcarské kulturní asociace pro aikidó, v roce 1977 vyráží na cestu po Evropě a v říjnu téhož roku přijíždí do Švýcarska. Zatímco v Itálii se ještě věnoval výuce judó, ve Švýcarsku se již plně zaměřuje na šíření aikidó a stává se delegovaným japonským učitelem tokijské nadace Aikikai. Ve švýcarské ACSA působí následujích 25 let.

V Zurichu v roce 1986 otevírá své první Masatomi Ikeda Dojo. Během následujících let se stává technickým ředitělem ACSA, pořádá semináře po celém Švýcarsku a následně Evropě, organizuje spřátelené tréninky s jinými význačnými osobnostmi napříč Evropou, jako např. Katsuaki Asai z německé pobočky Aikikai, Hideki Hosokawa či se svým učitelem Hiroshi Tadou z italské Aikikai.

Roku 1989 získává 7. dan a v následujících letech se stává technickým ředitelem v České (1995) a Slovenské republice (1996), Jugoslávské aikidó organizaci (1997) a Turecké aikidó asociaci (1998). Již od roku 1996 však působí jako technický dozorce při Mezinárodní aikidó federaci (IAF) spolu s Hiroshi Isoyamou (8. dan aikikai), jenž byl přímým žákem O-senseie v Iwamě v poválečných letech, vedoucím instruktorem japonských i US armádních složek, a který je např. také veřejnosti znám jako učitel a přítel Seagala shihana (7. dan aikikai).

Navazuje kontakty a vede semináře i po dalších zemích Evropy, jako např. Rusku, Chorvatsku, Polsku, Holandsku či Maďarsku.


               


VÝUKOVÝ SYSTÉM PODLE M. IKEDY

Masatomi Ikeda vytvořil unikátní výukový systém, vše logicky systematizoval a techniky se stejnými prvky přiřadil k sobě. Techniky také vylepšil, odstranil detailní nedostatky, se kterými se ovšem jinde po světě stále můžeme setkat, a sjednotil principy technik, které patří k sobě. Jelikož bojové umění aikidó jako takové je nesmírně bohaté na všelijaké techniky, pozice, variace, tento systém má pomoci všem cvičencům, ať už žákům či mistrům, pochopit technickou posloupnost. Jedinečným způsobem propojil cvičení aikidó spolu s HOJO a zdravotně-relaxačním cvičením Genki-kai.Od roku 2003 je však kvůli nemoci nucen přerušit své působení ve světě aikidó a vrací se zpět do Japonska, kde dnes příležitostně dohlíží na cvičení. Jedním z jeho nejvýraznějších žáků je Michele Quaranta (6. dan aikikai), jenž sloužil 20 let jako uke Masatomi Ikedovi. Quaranta shihan dále rozvijí učení svého mistra a je stěžejním a přímým shihanem pro naše země a asociace.Michele Quaranta
                             Michele Quaranta

Comments