CVIČÍME JAPONSKÉ BOJOVÉ UMĚNÍ AIKIDO,
které je známé především svou elegantní technikou pomocí pák, hodů a nenásilnou, nesoutěžní povahou. Již od roku 2004 tréninky probíhají v TJ Sokol Beroun a nabízíme cvičení pro dospělé, děti, i kurzy sebeobrany.

Pro domluvení první ukázkové hodiny, která je zdarma, pokračujte na následující odkazy.

AIKIDO DOSPĚLÍ
domluvit 1.hodinu
AIKIDO DĚTI
domluvit 1.hodinu
KURZY SEBEOBRANY
domluvit 1.hodinu

Co je AIKIDO ?

Aikido je japonské sebeobranné bojové umění a spíše než na výuce bloků, krytů, úderů a kopů, soustřeďuje se na umění vyhnout se tvrdé a přímé konfrontaci sil a energií mezi útočníkem a obráncem. Funguje na principu limitů anatomických vlastností lidského těla, tj. využívá páky a hody k neutralizaci útoku či útočníka, nikoli k úmyslné likvidaci.

Nutno říci, že se nejedná o rychlý kurz sebeobrany, ale o velmi komplexní a sofistikované bojové umění, které neponechává nic náhodě, učí dokonalou koordinaci svého těla, umění vnímat prostor kolem sebe a adekvátně na situaci reagovat. A v neposlední řadě poskytuje fyzický i duševní rozvoj, který pomáhá též v běžném životě, vyrovnanosti, zdravému sebevědomí i pokory, poznávání nových lidí a vytváření přátelství.

Aikido patří do skupiny tzv. měkkých bojových umění, což znamená, že nevyžaduje žádné speciální tělesné předpoklady pro jeho trénink, a je vhodné pro naprosto každého jedince, obzvláště pro ženy či děti a lze jej cvičit do velmi vysokého věku. Systém aikido neobsahuje žádné extrémní cviky ani pozice, požadující veliký strečink, obratnost či fyzickou sílu, jako v jiných bojových uměních a sportech. Jeho pohyby jsou velmi přirozené a nenásilné. Zatěžuje tělo rovnoměrným způsobem, tudíž jej lze využit i jako zdravotní cvičení, sloužící k odstranění problémů se zády, svaly apod.

Ai-ki-do (ai – harmonie, ki – energie, do – cesta). Cvičení aikido je životní cesta. A jak již sám název napovídá, učíme se harmonizovat s energií, kterou útočník vydává směrem k nám a využívat ji v náš prospěch, nikoliv ji blokovat a zastavovat. Čím více energie a síly útočník do útoku dá, tím silněji se mu vráti v podobě protitechniky obránce. Ač od smrti O-senseie (1969), zakladatele aikidó, aikidó nabralo mnoho podob, stylů, organizací, myšlenka by měla zůstat stále zachována, a to cvičit aikido pro samotnou radost ze cvičení, zdokonalení nejen sama sebe, ale i snahu pomáhat ostatním, a to ne pouze po stránce tréninku bojového umění, ale v životě obecně, jelikož cesta bojového umění se stává životní cestou a filosofií.

Cvičíme se zbraněmi

Jelikož aikido vychází se starých válečných umění samurajů, tradiční součástí výuky je i trénink se zbraněmi – bokken (dřevěná tréninková verze katany, samurajského meče), jo (krátká tyč) a tantó (nůž).

Dále se učíme prastaré zenové bojové sestavy s mečem, které se nazývají ve zkratce HOJO. Učí správnému dýchání, koncentraci, stabilitě a nehybnosti myšlenek.