Proč Aikido ?

Zaujala vás bojová umění a rozhodujete se, jaké si vybrat? Který styl je nejefektivnější a byl by pro vás nejvhodnější? Zda-li zvolit karate, judo, aikido, tradiční kung-fu, Koichi Toheiwing tsun, taekwondo, krav magu či vysloveně sport jako box nebo kickbox? Ač rozdíly samozřejmě v jednotlivých stylech jsou, jelikož některé využívají úderové systémy, fyzickou sílu a kondici, jiné se zase zaměřují spíše na práci s pákami a hody, zatímco nějaké jsou více akrobatické, ve skutečnosti neexistuje lepší nebo horší styl. Vše záleží vždy na daném jedinci, do jaké hloubky se v konkrétním umění ponoří, kolik věnuje nejen technické stránce, ale i mentálnímu rozvoji. Někomu je také fyzicky bližší systém založený na úderech a kopech, jiný dá přednost práci s lidskou anatomií, tlakovými body apod.
Volba teda vždy závisí na tom, které bojové umění každému člověku více přirozeně sedne, co od něj očekává a kolik trpělivosti při dlouhém tréninku má. Je nutné mít na paměti, že jakékoliv bojové umění je technický dril, aby se tělo naučilo bezmyšlenkovitě reagovat. Toho lze dosáhnout pouze pravidelným a vytrvalým cvičením a neočekávat velké úspěchy během pár měsíců i prvních let.

PROČ VOLIT AIKIDO?

Na rozdíl od většiny bojových stylů, aikido není bojový sport, ale bojové umění. Nezaměřuje se na co nejlepší dosažení výsledků v co možná nejkratším čase. Nekonají se zde soutěže, abychom si dokazovali, kdo je silnější, lepší nebo horší. Trénink bojového umění je vždy cesta jedince a i zde platí tradiční asijské moudro, že člověk je sám sobě největším nepřítelem, jelikož se musí učit zdravě překonávat neúspěchy, ale také se nenechat příliš unášet úspěchy. Nesoupeříme s ostatními. Naopak si navzájem pomáháme při tréninku a to nejen v dojo, ale i mimo něj v běžném životě. Pomáháme růst sobě i ostatním. Pokud rostou ostatní, reflektuje se to i na nás a naopak. Aikido nezačíná a nekončí pouze v místě tréninku (dojo) a během něj, ale jeho myšlenky neagresivity, nesoutěživosti, zdvořilosti, vytrvalosti a trpělivosti pomáhají i v každodenním životě, ať už osobním nebo pracovním.
Aikido je vhodné pro každého. Není třeba mít žádné zkušenosti s bojovým uměním. Není třeba se ani bát hrůzostrašných technik a následných pádů, které lze zhlédnout na videích nebo ukázkách. Takto cvičí až zkušení jedinci a mistři. Vše se ale učíme postupně a pomalu, každý cvičí svým tempem a dle vlastních možností. Vždy krůček po krůčku. Ani věk zde nehraje roli. Pokud nemáte závažné zdravotní problémy omezující běžný pohyb, se cvičením aikido lze začít v jakémkoliv věku. Není výjimkou, že se aikido začínají věnovat lidé ve věku 60 a více, jelikož mají zájem o udržení si zdravého těla a přirozené kondice. A nutno dodat, že v každém dojo se vždy sejde skvělá parta lidí, která má stejný zájem.

CO SE U NÁS NAUČÍTE?

Ač cílem jakéhokoliv bojového umění je učit se vyhýbat konfliktu a fyzický střet je vždy až poslední možné řešení, trénink aikido se nezaměřuje pouze na několik pravděpodobně běžných útoků a pozic útočníka, se kterými bychom se mohli v reálném konfliktu setkat. Smyslem tréninku je pokrýt všechny možné i zdánlivě nemožné situace, jimiž bychom mohli být vystaveni a museli na ně fyzicky reagovat. Proto technický rejstřík aikido je skutečně nesmírně bohatý. Učíme se zde principy a předpoklady, kdy jaká technika funguje, koordinaci vlastního těla, vnímat prostor kolem nás a nesoustředit se pouze na jednoho útočníka, kontrolovat nejen energii útoku, ale i své vlastní tělo. Kotouly a pády slouží jako bezpečné přijetí techniky během tréninku.
Dechová cvičení na začátku tréninku vás uklidní od ruchu a shonu z venku, rozhýbání a strečink uvolní tělo od napětí a připraví jej na techniky. Závěrem lze aplikovat zdravotně relaxační cvičení, díky kterým jste příjemně odpočatí. Tyto cviky lze pak i provádět samostatně doma, kdykoliv je třeba.
V Aikido Ikeda Dojo Beroun cvičíme logicky propracovaný didaktický systém, jež stvořil Masatomi Ikeda, japonský učitel aikido, sumo, judo a tělovýchovy, svého času technický ředitel hlavní organizace Aikikai Hombu Dojo v Tokiu. Pokud se budete sami cítit, lze u nás skládat zkoušky, které jsou mezinárodně uznávané.
Také jezdíme učit nejen po České republice, ale i do Holandska, Francie, Polska či na Ukrajinu, a tak v případě zájmu se lze na takovéto cesty přidávat.

AIKIDO PRO DĚTI

Dětské tréninky jsou zaměřeny zejména na získání pohybových návyků dětí spolu se základními principy, myšlenkami a technikami aikido. Pohyby v aikido přirozeně a zdravě formují tělo, tělesnou koordinaci a motoriku. Součástí tréninku jsou i zábavné hry, speciální semináře určené pro děti, dobrovolné zkoušky a zejména však dobrý kolektiv a legrace. Díky faktu, že aikido není útočné bojové umění, je znemožněno jeho aktivní agresivní využití.

PRO NÁROČNÉ…

Masatomi Ikeda vložil do výuky aikido nejen řadu zdravotně relaxačních cvičení, ale zároveň jej propojil s prastarým zenovým a relativně vzácným cvičením zvaným Kashima Shinden Jikishinkage Ryu, zkráceně pouze HOJO. Cvičení obsahuje 4 katy nazvané dle ročních období a znázorňuje onen uzavřený kruh pohybu života – symbol ZENU. Smyslem tréninku HOJO je budovat perfektní koncentraci, mushin – myšlení bez myšlenek, potlačení jakýchkoliv emocí, učí správnému dýchání, vnímat svoje vlastní tělo, energii, stabilitu. Sestavy se cvičí v archetypální formě „otec – syn“, kde otec představuje učitele a syn žáka.
Studium HOJO je velmi užitečné obohacení cvičení aikido a pomáhá k pochopení mnoho dalších souvislostí v nekonečně bohaté cestě bojového umění.
Do tréninků také zařazujeme cvičení zvané Aiki Batto Ho – samostatné cvičení s japonským mečem, připomínající bojové umění Iaido. Další pouze zdánlivě jednoduché cvičení sloužící k uvědomění si vlastního těla a mysli.
Cílém tréninku bojového umění je vychovat kompletní osobnost, nejen po technické, ale i po vyzrálé duševní stránce.

 

Ať už vás zaujalo aikido anebo jakékoliv jiné bojové umění, nejlepší variantou, jak je vyzkoušet, je zkusit si alespoň jeden trénink. Nabízíme první zkušební lekci zdarma, můžete si vše v klidu zkusit, poradit se s učitelem, vidět ostatní žáky, ať už začátečníky tak pokročilé, a zjistit, zda-li vám bude aikido vyhovovat. Odměnou za vytrvalé cvičení je osvojení si velmi efektivního bojového umění, udržení si zdraví a fyzické kondice, získání trpělivosti a zdravého sebevědomí, ale zároveň i dobrý kolektiv a získávání nových přátel nejen po dojo v České republice, ale i po světě.